Dù ly hôn vẫn phải trả nợ chung đã vay

24/06/2016  

Trong tất cả hầu hết các vụ án ly hôn, con cái và tài sản luôn là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất. Trong vấn đề tài sản có những khoản nợ chung đã vay trước đó, nay ly hôn không biết phải giải quyết thế nào. Văn phòng luật sư - The Light xin được tư vấn pháp luật về những trường hợp đó như sau:

Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 27 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì tranh chấp về chia tài sản chung sau khi ly hôn là một trong những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, trong trường hợp hai bạn không thể thỏa thuận được về cách giải quyết vụ việc thì một trong hai bên đều có quyền nộp đơn khởi kiện ra tòa. Về nguyên tắc, nếu tài sản tranh chấp là bất động sản thì tòa án nơi có bất động sản đó có thẩm quyền giải quyết.

Trả nợ chung sau ly hôn

Về mặt pháp lý, sau khi ly hôn, hai bạn không còn là vợ chồng của nhau nữa nhưng những tài sản mà các bạn yêu cầu tòa án giải quyết và kể cả các khoản nợ được hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn được hiểu là tài sản chung và nghĩa vụ chung của vợ chồng nên việc chia tài sản chung sau ly hôn cũng áp dụng tương tự các quy định của pháp luật như chia tài sản khi ly hôn. Cụ thể, theo Điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình thì việc chia tài sản phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo luật sư tư vấn tại văn phòng luật sư tư vấn ly hôn: Như vậy đối với các khoản nợ trong thời kỳ hôn nhân mà đến nay cả hai vẫn chưa trả xong thì pháp luật vẫn xác định đó là nghĩa vụ chung của hai vợ chồng. Theo đó, mỗi người phải có nghĩa vụ thanh toán một nửa số nợ cho người cho vay, trừ trường hợp hai bạn và người đó có thỏa thuận khác.

> Xem thêm: Vụ Án Ly Hôn nguyên tắc phân chia tài sản