Sứ mệnh & tầm nhìn

Trong gần 20 năm thành lập và phát triển, The Light luôn hoạt động với mục tiêu Vì một thế giới công bằng. Luật sư không phải lực lượng duy nhất giữ gìn công lý nhưng Luật sư chính là đội ngũ quan trọng nhất để giữ cân bằng cho cán cân công lý, bằng cách đứng về phía những người yếu thế.

Theo Giám đốc Luật sư Lê Huy Quang - Thành viên sáng lập công ty: “Cái tên “The Light” đến với tôi bởi vì tôi có lòng tin vào ánh sáng của công lý. Tôi cũng tin rằng, Luật sư là lực lượng quan trọng để giữ gìn ánh sáng tuyệt vời đó.” Bằng niềm tin và động lực đó, chúng tôi đã đặt từng viên gạch một, để đến nay xây dựng thương hiệu The Light trở thành một ngọn hải đăng vững chắc trong ngành pháp lý.

Hiện nay, Công ty Luật hợp danh The Light thuộc Top 5 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam hoạt động hiệu quả trong cả hai lĩnh vực Tư vấn và Tố tụng. Tầm nhìn đến năm 2023 của chúng tôi chính là nâng cao chất lượng cả dịch vụ và con người để vươn lên dẫn đầu trong ngành dịch vụ pháp lý.

Bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm, đội ngũ Luật sư The Light sẽ luôn hoạt động hết sức mình để đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng và thực hiện tốt vai trò bảo vệ bình đẳng pháp lý trong xã hội.