Tài sản riêng của vợ chồng

30/05/2016  

Sau khi kết hôn, vợ hoặc chồng được cho một căn nhà, và được đứng tên giấy chứng nhận sở hữu. Nay hai vợ chồng bất hòa, dẫn tới ly hôn. Tài sản chung đã thỏa thuận xong, còn căn nhà được cho đó Chồng hoặc vợ đòi chia với lý do - Tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân, làm thế nào để chứng minh đó là tài sản riêng.

Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình 2000 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung... Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản có tranh chấp là tài sản riêng thì tài sản đó là tài sản chung.

Tài sản riêng của vợ chồng là gì?

Điều 32 và 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 cũng quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình.

Đối chiếu các quy định vừa trích dẫn ở trên thấy: Nếu vợ, chồng không có thỏa thuận sẽ đưa ngôi nhà đó vào khối tài sản chung của vợ chồng thì có đủ cơ sở để chứng minh đó là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Căn cứ là giấy tặng cho của người cho tặng, xác nhận của nhân chứng... Như vậy vợ hoặc chồng không thể yêu cầu được hưởng một phần trị giá ngôi nhà đó khi hai người ly hôn.

Văn phòng luật sư tư vấn ly hôn thuộc công ty Luật The Light đã tư vấn, thụ lý nhiều thủ tục ly hôn khác nhau và giải quyết hợp tình hợp lý mọi vấn đề tranh chấp, phát sinh trong quá trình ly hôn.