Sống ở nước ngoài nhưng về nước lấy vợ, thủ tục như thế nào?

17/10/2016  

Một số bạn ra nước ngoài sinh sống và làm việc nhưng chỉ cắt khẩu mà không thay đổi quốc tịch, khi kết hôn tại Việt Nam các bạn có rất nhiều băn khoăn về thủ tục giải quyết. Vậy trường hợp đó có phải là kết hôn có yếu tố nước ngoài không? Đăng ký kết hôn sẽ được giải quyết như thế nào trong tình huống này?

Có phải là kết hôn có yếu tố nước ngoài hay không?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình thì “Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài” là quan hệ hôn nhân và gia đình:

  1. a) Giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài (người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch)
  2. b) Giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam
  3. c) Giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Các quan hệ hôn nhân và gia đình không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì không phải là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Cụ thể:

- Giữa người Việt Nam với người Việt Nam cùng đang sinh sống ở trong nước.

- Giữa công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài với công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước

- Giữa hai công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài nhưng đã về Việt Nam.

Như vậy, đối với trường hợp nêu trên, người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam lấy vợ Việt Nam thì không được xem là kết hôn có yếu tố nước ngoài.

kết hôn có yếu tố nước ngoài

Người Việt định cư tại nước ngoài mà chưa nhập tịch kết hôn với người Việt trong nước thì không được xem là Kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Đăng ký kết hôn như thế nào trong trường hợp này?

Mặc dù “quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài” không phải là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhưng trình tự, thủ tục để xác lập, thay đổi hay chấm dứt lại được áp dụng tương tự như đối với các trường hợp có yếu tố nước ngoài.

kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thực hiện việc đăng ký kết hôn theo tình trạng cư trú của hai vợ chồng.

Đối chiếu với các quy định của Pháp luật thì thẩm quyền đăng ký kết hôn cho các bạn tùy thuộc vào tình trạng cư trú của các bạn hiện nay.

Cụ thể, nếu bạn đã định cư ở nước ngoài thì thủ tục đăng ký kết hôn của bạn phải được tiến hành tại Sở tư pháp địa phương của vợ như các trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài. Còn nếu bạn chưa định cư tại nước ngoài thì việc kết hôn của bạn được thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn như các trường hợp người Việt Nam sinh sống trong nước kết hôn với nhau. Việc bạn đã xóa đăng ký hộ khẩu thường trú (thường gọi là cắt khẩu) hay chưa trong cả hai trường hợp trên đều không có ý nghĩa trong việc xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn cho hai bạn.

Tag: Hội luật sư Hà Nội, Luật sư hình sự , Vụ án ly hôn: Nguyên tắc phân chia tài sản