Kết hôn có yếu tố nước ngoài

30/05/2016  

Một Số Quy Định Cần Biết Khi Đăng Ký Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài

Trong thời buổi hòa nhập thế giới, công dân của các quốc gia có xu hướng kết hôn với người có quốc tịch khác hoặc người nước ngoài đăng ký kết hôn và sinh sống tại Việt Nam. Bài viết sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến việc kết hôn có yếu tố nước ngoài được nhiều người quan tâm hiện nay.

Kết hôn có yếu tố nước ngoài – Yếu tố nước ngoài là gì?

Mọi người thường thắc mắc về những quy định của pháp luật khi kết hôn có yếu tố nước ngoài. Vậy, Yếu tố nước ngoài trong luật hôn nhân và gia đình quy định tại Việt Nam là gì?

kết hôn có yêú tố nước ngoài

Hình 1: Kết hôn có yếu tố nước ngoài – Yếu tố nước ngoài là gì?

Yếu tố nước ngoài là: Theo luật hôn nhân và gia đình, những mối quan hệ giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; công dân Việt Nam với nhau nhưng có một người định cư ở nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau, ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam. Ngoài ra, kết hôn có yếu tố nước ngoài còn có một số điều luật khác do Bộ Tư pháp đề ra.

Kết hôn có yếu tố nước ngoài – Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Một trong những vấn đề được đề cập đến trong Nghị Định khi kết hôn có yếu tố nước ngoài là Thẩm quyền đăng ký kết hôn:

kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hình 2: Kết hôn có yếu tố nước ngoài – Thẩm quyền đăng ký kết hôn

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài; trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc kết hôn.

+ Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn; nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn.

+ Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại; trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau, Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký việc kết hôn, nếu có yêu cầu.

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài – Hồ sơ đăng ký kết hôn

Khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hình 3: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài – Hồ sơ đăng ký kết hôn

+ Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định của nhà nước

+ Bạn cần cung cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận thông tin hôn nhân của công dân Việt Nam và người có yếu tố nước ngoài…

+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình

+ Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).

+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam kết hôn với nhau).

Ngoài những giấy tờ trên, bạn cần cung cấp thêm các loại giấy tờ và hiểu thêm những thông tin có trong Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài… Bạn có thể liên hệ Công ty Luật The Light để được tư vấn chi tiết tại website: http://luatsuthudo.vn/

Nguồn: Website Bộ Tư pháp