Những nguyên tắc cần đảm bảo khi giải quyết vụ án tranh chấp đất đai

30/05/2016  

Trong cuộc sống thường ngày, một trong những vấn đề mà chúng ta thường hay gặp nhất là tranh chấp đất đai. Nhiều khi phát sinh những sự việc rất thương tâm bởi họ không hiểu đây cũng là một trong những sự việc cần được giải quyết theo quy định của pháp luật. Nhưng không nhiều người biết được mình phải trình báo vụ việc như thế nào và trình tự giải quyết ra sao để bảo vệ tối đa quyền lợi hợp hợp pháp của mình.

Thế nào là tranh chấp đất đai?

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Trên thực tế có rất nhiều dạng tranh chấp, điển hình là:

- Tranh chấp về quyền sử dụng đất.

- Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

- Tranh chấp về mục đích sử dụng đất.

Việc giải quyết tranh chấp đất đai được bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên để tìm ra các giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai.

Giải quyết tranh chấp đất đai dựa trên những nguyên tắc nào?

Việc giải quyết tranh chấp đất đai cần được tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản như sau:

- Thứ nhất, luôn đảm bảo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

- Thứ hai, bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất, nhất là lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hòa giải trong nội bộ nhân dân.

- Thứ ba, việc giải quyết nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, gắn với phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện cho lao động có việc làm, phù hợp với đặc điểm và quy hoạch của từng địa phương.

Các hình thức giải quyết tranh chấp đất đai

Có hai hình thức giải quyết chính:

- Giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự tố tụng (dân sự): Khi người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ đến Tòa án có thẩm quyền, thực hiện việc tạm ứng án phí và hoàn chỉnh hồ sơ, đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án thì Tòa án sẽ tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

- Giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự hành chính: trình tự này sẽ được áp dụng đối với những tranh chấp mà các đương sự không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định và lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà vụ án được giải quyết theo những phương thức khác nhau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp người sử dụng có thể biết được mình cần phải làm những gì khi có những phát sinh về đất đai xảy ra trong cuộc sống.

>> Kết Hôn có yếu tố nước ngoài
>> Hội Luật Sư Hà Nội
>> Vụ Án Ly Hôn Nguyên tắc phân chia tài sản