Cơ quan nào giải quyết tranh chấp đất đai không giấy tờ?

16/09/2016  

Theo luật đất đai 2013, người khởi kiện tranh chấp đất đai không giấy tờ có thể nhờ cơ quan nào giải quyết?

Tranh chấp đất đai hiện nay vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Luật Đất Đai 2013 đã có nhiều cải tiến hơn phù hợp với thực tế để đảm bảo sự công bằng cho người dân.

Luật đất đai cũ 2003 quy định người tranh chấp đất đai không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc không có một trong các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật) không được khởi kiện ra tòa án mà chỉ được quyền khiếu nại đến UBND cấp có thẩm quyền. Nếu người khiếu nại không đồng ý cách giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh thì đương sự được quyền khởi kiện lại quyết định giải quyết của chủ tịch UBND đó.

Tranh chấp đất đai

Còn với Luật Đất đai 2013 cho phép đương sự không có giấy tờ hợp pháp được khởi kiện ngay tại Tòa Án Nhân Dân (TAND) có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp đất đai, trình tự giống một vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về thủ tục hòa giải, đương sự phải gửi đơn đến UBND xã, phường để yêu cầu hòa giải và chỉ khi nào UBND xã, phường hòa giải không thành thì đương sự mới có quyền khởi kiện ra tòa án. Tuy nhiên, luật mới đã có thêm hướng dẫn sau:

+ Các tranh chấp bắt buộc phải được hòa giải tại UBND cấp xã.

tranh chấp luật đất đai

+ Các tranh chấp quyền sử dụng đất (tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất, tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất) thì không hòa giải tại UBND cấp xã. Như vậy, tranh chấp của gia đình hàng xóm với bố mẹ bạn thuộc trường hợp “liên quan đến quyền sử dụng đất”, không cần hòa giải tại UBND cấp xã.

Người tranh chấp đất đai không có giấy tờ cần xác định trường hợp tranh chấp của mình để gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền.