Chế độ thai sản theo luật lao động mới nhất

19/10/2017  

Trong tổng số lao động xã hội thì lao động nữ chiếm một tỷ lệ không nhỏ, chính vì vậy chế độ bảo hiểm thai sản thuộc loại hình bảo hiểm bắt buộc người lao động, Là một chế độ đặc thù chủ yếu gắn với lao động nữ, chế độ này bao gồm các quy định của pháp luật đối với NLĐ nữ nói riêng nhằm bảo đảm thu nhập và bảo đảm sức khỏe cho họ khi họ mang thai sinh con và gia đình ít bị tác động.

Về điêu kiện hưởng chế độ thai sản: Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản gồm 2 điều kiện:

- Đối tượng thụ hưởng chế độ thai sản được quy định trong Luật BHXH bao gồm lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

- Điều kiện thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ thai sản trong trong trường hợp lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi, quy định này khá phù hợp tránh việc làm dụng chính sách BHXH để trục lợi của một bộ phận người lao động.

Về mức hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ vào thực tế các giai đoạn khác nhau trong thời kỳ mang thai của người  phụ nữ cũng như khi sinh con và nuôi con sơ sinh pháp luật đã quy định một cách phù hợp đối với từng trường hợp.Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã tăng thời gian hưởng thai sản khi sinh con lên 6 tháng cho phù hợp với Bộ luật Lao động.

Mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, từng trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đâù làm việc mà sức khỏe lao động nữ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày. Mức nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, chỉ có một mức hưởng là 30% tiền lương cơ sở một ngày.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật The Light về vấn đề Trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng. Nếu bạn có vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến hotline 1900.0069 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.