Quy định về việc xử phạt khi giao hàng không đúng chất lượng

24/06/2016  

Trong hợp đồng mua bán thông thường hai bên sẽ thỏa thuận rõ về chất lượng hàng hóa sẽ nhận được. Tuy nhiên không phải trong bất cứ trường hợp nào bên bán cũng tuân thủ đầy đủ những quy định đó, một số mặt hàng kém chất lượng vẫn được giao cho bên mua nghĩa là họ đã vi phạm một trong những điều khoản của hợp đồng và bên mua sẽ có các quyền khởi kiện yêu cầu các hình thức xử phạt đối với bên vi phạm.

Vậy việc xử phạt đó được quy định như thế nào? Và quyền và nghĩa vụ của bên mua trong những trường hợp này ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp bởi công ty Luật The Light.

1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng được ký kết

Điều 412 Bộ luật dân sự 2005 quy định về nguyên tắc thực hiện hợp đồng đã ký kết như sau:

- Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác.

- Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau.

- Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Bất cứ những hành động nào nằm ngoài những nguyên tắc trên đều bị xử lý theo pháp luật và giao hàng không đúng chất lượng là một hành vi như thế.

 

2. Trách nhiệm giao hàng không đúng chất lượng

Điều 437 Bộ Luật dân sự 2005 quy định rằng nếu trường hợp bên bán giao những mặt hàng không đúng chủng loại theo ký kết thì bên mua có các quyền như sau:

- Nhận và thanh toán theo giá do các bên thoả thuận.

- Yêu cầu giao đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại.

-  Huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp những vì việc giao hàng không đúng chủng loại và chất lượng của bên bán mà bên mua xảy ra thiệt hại thì bên mua có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo các quy định tại Điều 302 Luật Thương mại 2005.

Theo đó Điều 302 Luật Thương mại 2005 nêu rõ:

- Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

- Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Xem thêm:

Bồi thường như thế nào khi vi phạm hợp đồng mua bán

Vi phạm hợp đồng và những trường hợp được miễn trách nhiệm

Quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng