Bồi thường như thế nào khi vi phạm hợp đồng mua bán?

24/06/2016  

Khi hợp đồng mua bán được xác lập đồng nghĩa với việc các bên liên quan phải có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng. Trong trường hợp vi phạm thì bên vi phải phải chịu những chế tài do Pháp luật quy định, trong đó là bồi thường thiệt hại là một trong những hình phạt phải thi hành. Nhưng vi phạm hợp đồng mua bán phải bồi thường như thế nào thì không phải ai cũng hiểu rõ.

Vi phạm hợp đồng thương mại và những hành vi được miễn trách nhiệm

Để cung cấp những kiến thức pháp luật mới nhất cho nhân dân, đội ngũ luật sư giỏi của công ty luật The Light xin trình bày một số quy định liên quan đến hoạt động bồi thường khi vi phạm hợp đồng mua bán.

Khái niệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng mua bán

Bồi thường thiệt hại là hình thức chế tài được áp dụng nhằm khôi phục, bù đắp những lợi ích vật chất bị mất của bên bị vi phạm hợp đồng mua bán, và theo đó bồi thường thiệt hại chỉ được áp dụng khi có thiệt hại xảy ra.

Bồi thường như thế nào khi vi phạm hợp đồng mua bán?

Vi phạm hợp đồng mùa bán phải bị xử phạt theo chế tài của Pháp luật - Ảnh: Sưu tầm

 

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán

Bên vi phạm phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại vật chất cho bên bị vi phạm. Tuy nhiên các khoản thiệt hại đòi bồi thường phải nằm trong phạm vi được pháp luật ghi nhận. Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng.

Mức phạt vi phạm hợp đồng mua bán

Điều 301 Luật thương mại Việt Nam có quy định cụ thể về mức phạt đối với các hành vi vi phạm hợp đồng mua bán như sau:

- Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Mức bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng mua bán

Các quy định Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể mức bồi thường thiệt hại mà căn cứ vào lỗi của các bên và mức độ thiệt hại xảy ra, bao gồm:

- Tổn thất về tài sản như: những mất mát, hư hỏng, thiếu hụt, giảm sút về giá trị tài sản… do bên bán gây ra.

- Chi phí hợp lí để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại.

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người mua.