Vi phạm hợp đồng thương mại và những trường hợp được miễn trách nhiệm

24/06/2016  

Có một số trường hợp việc vi phạm hợp đồng thương mại xảy ra do một số sự số nằm ngoài khả năng dự đoán khiến một hoặc cả hai bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình. Và trong những trường hợp đó cũng có những trường hợp mà bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm không phải chịu các chế tài do hành vi vi phạm gây ra.

Vậy đó là những trường hợp nào? Và cần hiểu như thế nào cho đúng về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại?

Những thắc mắc trên sẽ được đội ngũ luật sư uy tín của công ty Luật The Light giải đáp cặn kẽ như sau:

1. Hiểu như thế nào về miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng thương mại

Về bản chất, việc miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng thương mại là việc không buộc bên có hành vi vi phạm phải phải chịu trách nhiệm hợp đồng trong những trường hợp pháp luật quy định hoặc các bên thỏa thuận.

Việc miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng thương mại được xem xét trên cơ sở các bên vi phạm không có lỗi khi thực hiện, thực hiện không đúng hợp đồng trong điều kiện nảy sinh những tình huống ngoài ý muốn như bão lụt, hỏa hoạn.

2. Những trường hợp được miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng thương mại

Điều 294 Luật Thương mại 2005 quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng thương mại bao gồm:

- Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận.

- Xảy ra sự kiện bất khả kháng.

- Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.

- Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Tuy nhiên, bên vi phạm cần phải có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.

3. Xử lý như thế nào trong trường hợp vi phạm hợp đồng thương mại do nguyên nhân bất khả kháng?

- Trong những trường hợp bất khả kháng như vậy, các bên tham gia có thể tự thỏa thuận thời gian kéo dài thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

- Nếu việc thỏa thuận không đem lại kết quả thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thêm một thời gian bằng thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả, nhưng không được kéo dài quá các thời hạn 5 tháng đối với hàng hóa, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ được thỏa thuận không quá 12 tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng. Không được quá 8 tháng đối với hàng hóa, dịch vụ mà thời gian giao hàng, cung ứng dịch vụ trên 12 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng. Đồng thời việc kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng này không được áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thời hạn cố định về giao hàng hoặc hoàn thành dịch vụ.

- Các bên liên quan cũng có quyền từ chối thực hiện hợp đồng nếu thời gian kéo dài quá các thời hạn quy định trên đây nhưng không bên nào có quyền yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại.