Quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

24/06/2016  

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quy định tại Chương XXI Bộ luật Dân sự năm 2005 nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xâm hại và phòng ngừa, răn đe những hành vi gây thiệt hại trong trường hợp các bên không xác lập hợp đồng.

Những căn cứ để xác minh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

1. Phải có thiệt hại xảy ra.

Đó có thể là những tổn thất thực tế được tính bằng tiền, vật chất hoặc những thiệt hại về tinh thần.

- Thiệt hại về vật chất bao gồm:

 + Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.

 + Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm làm phát sinh thiệt hại về vật chất bao gồm chi phí cứu chữa, bồi thường, chăm sóc, phục hồi chức năng bị mất, thu  nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ.

 + Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm uy tín bị xâm hại bao gồm chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại.

- Thiệt hại về tinh thần: Đây là thiệt hại do sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mấy uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm.. và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà họ phải chịu.

               Mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và căn cứ xác minh - Ảnh: Sưu tầm
2. Phải có hành vi trái pháp luật.
3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật

Điều đó có nghĩa là thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

4. Phải có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại

Khi đó người gây thiệt hại phải chịu các trách nhiệm dân sự khi họ có lỗi, hình thức lỗi được xem xét tùy thuộc vào hành vi cồ ý hay vô ý của họ, cụ thể:

- Cố ý là trường hợp người đó nhận thức rõ được hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện.

- Vô ý là trong trường hợp người đó không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại.

Phải tổng hợp đầy đủ những yếu tố trên thì Pháp luật mới đủ điều kiện để xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 0069 để được văn phòng luật sự uy tín The Light tư vấn cụ thể hơn.