Diện tích đất tăng lên so với diện tích trong sổ đỏ có được công nhận không?

09/05/2017  

DIỆN TÍCH ĐẤT TĂNG LÊN SO VỚI DIỆN TÍCH TRONG SỔ ĐỎ CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHÔNG?

Khách hàng Nguyễn Chang – địa chỉ Email: nguyenchangxxx@gmail.com có gửi yêu cầu tư vấn pháp luật đến Công ty Luật The Light (địa chỉ Email: luatthelight@luatsuthudo.vn) với nội dung như sau:

Câu hỏi: 

Kính gửi Công ty Luật The Light. Em rất mong các Luật sư Công ty Luật The Light tư vấn giúp gia đình em tình huống sau:

Bố mẹ em kết hôn năm 1966, năm 1995 bố mẹ em được UBND huyện Sóc Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất là 285m2 (trong đó 200m2 là đất ở và 85m2 là đất vườn), địa chỉ tại Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Đầu năm 2017, theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn tiến hành đo đạc lại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hợp pháp. Tuy nhiên, khi đo đạc lại diện tích đất của gia đình em đã tăng từ 285m2 đến 312m2. Diện tích tăng thêm không phải bố mẹ em nhận chuyển nhượng, tăng cho và thừa kế của người khác.  

Vậy gia đình em có được công nhận diện tích tăng thêm hay không? Nếu được công nhận thì có phải đóng tiền sử dụng đất cho Nhà nước hay không?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Luật sư.

 

Ý kiến tư vấn:

Chào bạn Chang. Liên quan đến câu hỏi của bạn chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Trường hợp thứ nhất: Diện tích đất của gia đình ban tăng thêm nhưng ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Trường hợp này, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giữa gia đình bạn và các chủ sử dụng đất liền kề với đất nhà bạn không có tranh chấp thì được Nhà nước cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích thực tế sử dụng (diện tích 312m2) và gia đình bạn không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nêu trên.

Trường hợp thứ hai: Diện tích đất của gia đình ban tăng thêm nhưng ranh giới thửa đất đang sử dụng đã có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thì việc xem xét cấp GCNQSDĐ như sau:

  • Nếu diện tích đất nhà bạn tăng thêm không vi phạm pháp luật về đất đai nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất.
  • Nếu diện tích đất nhà bạn tăng thêm do vi phạm pháp luật về đất đai (như lấn, chiếm trái phép đất đai) thì giải quyết như sau:

+) Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và không thuộc quy hoạch sử dụng đất để thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

+) Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

 

+) Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.