Biện pháp xử lý hành vi cho vay nặng lãi

24/06/2016  

Trong thời gian gần đây, hoạt động cho vay nặng lãi xuất hiện ngày càng nhiều. Một số người thường lợi dụng những lúc khốn khó của người khác để cho vay với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Xét ở một khía cạnh nào đó thì hành động này được xem như bóc lột người đi vay và cần phải được xử lý nghiêm khắc.

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những quy định Pháp luật lên quan đến cho vay nặng lãi và hình thức xử lý cho vay nặng lãi.

1. Thế nào là cho vay nặng lãi?

Khoản 1 Điều 176 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng”.

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra thì Pháp luật sẽ không bảo vệ quyền lợi của bên cho vay đối với phần lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.

2. Xử phạt như thế nào đối với hành vi cho vay nặng lãi?

Điều 163 Bộ Luật hình sự 2005 có nếu rõ về mức xử phạt đối với hành vi cho vay nặng lãi như sau:

- Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

- Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến ba năm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo đó, hành vi cho vay nặng lãi bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn các dấu hiệu sau:

Lãi suất cho vay cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên. Theo quy định của khoản 1 Điều 476 Bộ Luật Dân sự 2005 về lãi suất thì lãi suất vay do các bên thỏa thuận không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng, nếu lãi suất cho vay gấp 10 lần mức lãi suất này.

- Có tính chất chuyên bóc lột được hiểu là người phạm tội lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, quẫn bách của người đi vay để cho vay với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính mà thực chất là bóc lột người đi vay.

Như thế nào được xem là có tính bóc lột người đi vay?

Đó là trường hợp người cho vay lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, quẫn bách của người đi vay để cho vay với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính mà thực chất là bóc lột người đi vay.

Để hiểu thêm về cho vay nặng lãi và các biện pháp xử lý, khách hàng vui lòng gọi tới Hotline: 0969961188 - Luật sư Minh;  0932831188 - Luật sư Quang để được Văn phòng luật sư uy tín The Light tư vấn cụ thể hơn.