Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

24/06/2016  

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Vì là một loại hình doanh nghiệp rất đặc thù do đó thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng có những quy định riêng biệt.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, khách hàng có thể tham khảo một số thông tin chi tiết về hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ được trình bày dưới đây.

  • Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
  • Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Dự án sản xuất, kinh doanh.
  • Đối với những doanh nghiệp thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trong hồ sơ phải có thêm Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  • Trình tự thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
  • Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
  • Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Văn phòng sở Khoa học và công nghệ.

Doanh nghiệp không cần phải nộp bất kỳ loại lệ phí nào khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Khoa học Công nghệ tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký.

    + Nếu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

     + Trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  • Sau khi có thông báo nhận Giấy chứng nhận, Doanh nghiệp lên nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Khoa học Công nghệ.
  • Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ có giá trị đồng thời là Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học Công nghệ có hiệu lực kể từ ngày được cấp cho đến khi kết thúc thời gian hưởng chế độ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định Số: 80/2007/NĐ-CP.

Đồng thời giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học Công nghệ còn là căn cứ để xem xét thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.