Bảo vệ hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ

01/03/2018  

Bảo vệ hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ

>>Những hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

>>Quy trình xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất trong khối tài sản của Doanh nghiệp, là đối tượng hay và dễ bị xâm phạm nhất. Do đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để chống lại các đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động nghiệp vụ cao, đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật và thực tiến đấu tranh chống các hành vi thương mại bất công bằng trên thị trường.

Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp có thể thực hiện quyền tự bảo vệ gồm những biện pháp sau:

- Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo của pháp luật;

- Khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Với kinh nghiệm của mình, các Luật sư của Luật The Light sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đưa ra cách thức, kế hoạch và lộ trình xử lý một cách có hiệu quả nhất như:

- Hỗ trợ pháp lý và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Bộ khoa học công nghệ, Quản Lý thị trường, Công An kinh tế hoặc Cục Sở hữu trí tuệ) để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý vi phạm;

- Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;

- Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Nếu có bất cứ thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí từ các Luật sư hoặc đăng ký dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 1900.0069 để được tư vấn một cách chính xác - hiệu quả và tối ưu nhất!