Thủ tục thành lập doanh nghiệp

30/05/2016  

Thành lập doanh nghiệp – một quyết định mạo hiểm đầy thử thách, nhưng cũng tạo được cơ hội để phát triển tốt hơn. Hãy dũng cảm để tạo bước đột phá bắt đầu từ việc thành lập doanh nghiệp.

a. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng loại hình Công ty

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức của công ty;
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

b. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp (theo mẫu có tại Luật danzko);
 • Tư vấn nội dung và soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 • Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

c. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp:

 • Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp;
 • Hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp.

d. Chế độ hậu mãi khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp:

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;
 • Hướng dẫn mua hóa đơn GTGT;
 • Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…

2. Thời gian: Tùy theo yêu cầu tư vấn của khách hàng chúng tôi sẽ lựa chọn cách làm phù hợp nhất với thời gian hợp lý 3. Thẩm quyền: Sở Kế hoạch và đầu tư