Quyền lợi của người lao động khi công ty bị bán cho công ty khác

24/06/2016  

Văn phòng luật sư The Light hiện nhận được nhiều câu hỏi như sau: Hoạt động mua bán doanh nghiệp quyền lợi của người lao động sẽ như thế nào? Liệu có giữ đúng mức lương không? Có tăng hay giảm chức vụ không? Hợp đồng lao động sẽ thay đổi như thế nào?

Quyền lợi người lao động

Chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 45 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

"Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

1.Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

2.Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

3.Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này."

Quyền lợi người lao động

Như vậy, khi công ty này sáp nhập hoặc bán lại cho một công ty khác thì:

Thứ nhất, công ty mới phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng lao động hiện có và tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động với người lao động. Nếu không sử dụng hết lao động hiện có thì phải lập phương án sử dụng lao động.

Thứ hai, công ty cũ cũng phải lập phương án sử dụng lao động. Theo đó việc hạ cấp bậc của người lao động vì trong công ty dư nhiều vị trí là hoàn toàn hợp pháp người lao động không thể phản đối. Nếu người lao động không đồng ý với việc đó có thể đề nghị với công ty cho thôi việc. Khi đó người lao động sẽ được môt khoản trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49, Bộ luật lao động.

Quyền lợi người lao động

Phương án sử dụng lao động được quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động như sau:

Điều 46. Phương án sử dụng lao động

1.Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

c) Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2.Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở".

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề quyền của người lao động khi công ty bị bán cho công ty khác. Nếu vẫn chưa được rõ ràng hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0969961188 - Luật sư Minh;  0932831188 - Luật sư Quang để đội ngũ luật sư giỏi có thể tư vấn tận tình cho bạn.

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

> Luật mua bán doanh nghiệp