TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG VŨ KHÍ THÔ SƠ

24/08/2018  

1. Thứ nhất, đảm bảo sử dụng cung tại Việt Nam hợp pháp:
Pháp luật hạn chế các đối tượng được sử dụng vũ khí thô sơ, Theo quy định tại Điều
13 Nghị định 25/2012/NĐ-CP quy định đối tượng sở hữu vũ khí thô sơ: “7. Câu lạc bộ,
trường, trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao.”
Việc Quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ được quy định tại điều 12 Thông tư số
30/2012/TT-BCA:
“ Đối với vũ khí thô sơ được trang bị cho các đối tượng quy định tại Điều 13 Nghị định
(trừ các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, các bảo tàng, hãng phim, đơn
vị biểu diễn nghệ thuật), sau khi được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy phép
mua vũ khí thô sơ, phải mang vũ khí thô sơ kèm theo hóa đơn hoặc phiếu xuất kho đến cơ
quan Công an đã cấp Giấy phép mua để đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an cấp Giấy xác nhận đăng ký.”
Như vậy, việc sử dụng cung của CLB tại Việt Nam hợp pháp phải được cấp Giấy xác
nhận đăng ký sử dụng. Thủ tục thực hiện tại Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mua
vũ khí thô sơ.
2. Thứ hai, tổ chức sự kiện bắn cung:
Xây dựng đề án, kế hoạch của sự kiện bắn cung: đề án phải xây dựng nội dung chi tiết
của sự kiện, phải đảm bảo các yếu tố sau:
- Tổ chức xin tổ chức sự kiện
- Ghi rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa của sự kiện
- Chương trình, cách thức tổ chức việc bắn cung

- Thành phần tham gia
- Giải thưởng
Phải có văn bản của cơ quan tổ chức sự kiện gửi tới Sở văn hóa và thể thao Hà Nội
xin phép tổ chức sự kiện (kèm theo đề án, kế hoạch của sự kiện).
Cuộc thi nếu có yếu tố người nước ngoài tham dự: Đơn vị tổ chức sự kiện phải có
danh sách đăng ký lý lịch cụ thể từ các cá nhân và tổ chức nước ngoài tham gia sự kiện
gửi vào sau đó làm việc với Phòng PA83 Công an thành phố Hà Nội.
Đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn bộ về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, ý tế và
đảm bảo cảnh quan môi trường nơi tổ chức.
Trên đây là thông tin tư vấn của Công ty Luật Hợp danh The Light về vấn đề
“Hoạt động tổ chức triển khai sử dụng vũ khí thô sơ tại Việt Nam” . Mọi thắc mắc
liên quan đến vấn đề trên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được các luật sư tư vấn
trực tiếp:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội.
Đại diện: Giám đốc - Luật sư Lê Huy Quang ĐT:024.6328.6666 – 0932.831188.
Emai: luatthelight@luatsuthudo.vn Hotline: 1900 0069