Những trường hợp tranh chấp có thể dẫn đến khởi kiện

23/06/2016  

Cuộc sống có rất nhiều tranh chấp từ đất đai, tài sản thừa kế, tài sản ly hôn,… dẫn đến các bên có liên quan không thỏa lòng với kết quả. Từ đó dẫn đến nhiều sự việc nghiêm trọng cần đến sự can thiệp của pháp luật để đưa ra cách thức giải quyết. Thông thường, một trong những bên có tranh chấp sẽ khởi kiện để nhờ các cơ quan ban ngành xem xét và tiến hành giải quyết. Nhưng không phải ai và trường hợp nào cũng có thể khởi kiên, pháp luật nước ta cũng đã có những quy định rõ về khởi kiện. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi các thông tin dưới đây.

Khởi kiện và những trường hợp khởi kiện

Khởi kiện là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện trong những trường hợp sau:

- Khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ bản thân cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án dân sự (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi những quyền và lợi ích hợp pháp đó bị xâm phạm.

- Khởi kiện vụ án dân sự  để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của nhà nước: Các cơ quan dưới đây cũng có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của nhà nước:

+ Cơ quan về dân số, gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình trong trường hợp do Luật hôn nhân và gia đình quy định;

+ Công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động do pháp luật quy định;

+ Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Những người có quyền khởi kiện có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện việc khởi kiện. Tuy nhiên, đối với trường hợp yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn, người có yêu cầu khởi kiện không được ủy quyền cho người khác khởi kiện.

Phạm vi khởi kiện

  • Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
  • Nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
  • Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do Bộ Luật Tố tụng dân sự quy định có thể khởi kiện đối với một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

Quý thân chủ có nhu cầu biết thêm các thông tin liên quan đến khởi kiện có thể liên hệ với Công ty Luật The Light để nhận được sự tư vấn đầy đủ nhất từ các luật sư giỏi.