Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

30/05/2016  

Luật đất đai mới và luật cũ đều ghi nhận về thẩm quyền giải quyết: Nếu tranh chấp đối với những đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật thì khi hòa giải ở UBND không thành sẽ do tòa án nhân dân thụ lí giải quyết.

Nhưng đối với trường hợp tranh chấp mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ theo quy định của pháp luật  thì Luật đất đai 2013 đã có sự thay đổi:

Về cách thức giải quyết: Theo khoản 2 Điều 203 luật đắt đai 2013 quy định các bên tranh chấp có thể yêu cầu UBND có thẩm quyền giải quyết hoặc có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của luật tố tụng dân sự.

Về quyền lựa chọn nơi giải quyết: Nếu giải quyết tại UBND mà cả hai bên không đồng ý với quyết định đó thì có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân theo thủ tục tố tụng hành chính.

Thẩm quyền giải quyết ứng với vụ việc tranh chấp

Khoản 3 Điều 203 quy định: “Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”.

Giải quyết tranh chấp đất đai theo luật đất đai mới nhất đã tháo gỡ được nhiều hạn chế của luật cũ, bổ sung thêm nhiều quy định tiến bộ giúp cho luật có tính hợp lý và khả thi hơn.