Đơn Giản Việc Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài Nhờ Bỏ Phỏng Vấn

30/12/2016  

Một trong những thay đổi mới của Luật Hộ tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2016, giúp cho việc kết hôn có yếu tố nước ngoài trở nên đơn giản hơn là: Bỏ phỏng vấn khi kết hôn với người nước ngoài. Điều này giúp các đối tượng muốn đăng ký kết hôn giảm bớt áp lực so với trước đây để có thể đạt được mong muốn.

Đăng kí kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Hình: Đơn Giản Việc Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài Nhờ Bỏ Phỏng Vấn

Kết hôn với người nước ngoài do cấp Quận/ Huyện giải quyết

Người nước ngoài là một trong những yếu tố nằm trong vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài. Kể từ ngày 01.01.2016, Luật Hộ tịch đã thay đổi thẩm quyền giải quyết việc kết hôn này thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp Quận/ Huyện thực hiện thay cho Sở Tư pháp như trước đây. Mọi vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài như: Đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, nhận cha mẹ cho con, ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn… đều do thẩm quyển Ủy ban Nhân dân Quận/ Huyện xử lý.

Trong suốt quá trình ban hành quy định vào tháng 11/2014 và có hiệu lực ngày 01/01/2016, Sở Tư pháp, cũng như Quận/ Huyện, Xã/ Phường đều nỗ lực diễn ra nhiều hoạt động để triển khai quy định mới này như tổ chức hội nghị, tập huấn sử dụng phần mềm dữ liệu… Chuẩn bị tốt về nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện để nhanh chóng thích ứng với những thay đổi mới của luật pháp, không làm ảnh hưởng và bất cập đến người dân.

Các cán bộ của Sở Tư pháp nhà nước đến hỗ trợ, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn cán bộ cấp Quận/ Huyện trong công tác thực hiện thay đổi mới, hạn chế xảy ra sai sót, cập rập trong khâu thực hiện.

Việc thay đổi đem lại nhiều lợi ích cho người dân

Theo quy định về sự thay đổi khi loại bỏ bước phỏng vấn khi kết hôn với người nước ngoài đã giúp người dân giảm bớt nhiều gánh lo.

Đi lại: Việc đi lại của người dân sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn, quãng đường đi đến nơi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được rút ngắn đáng kể, không tốn nhiều thời gian và tiền bạc để hỗ trợ việc di chuyển.

Chi phí: Ngoài vấn đề giảm bớt chi phí đi lại so với trước đây, sự thay đổi giúp các đối tượng tiết kiệm được khoản tiền trong quá trình phỏng vấn vì phải thuê người phiên dịch do người muốn kết hôn tự chi trả. Trong suốt quá trình chuẩn bị, phỏng vấn, chờ kết quả tốn rất nhiều tiền.

Thời gian: Hiện nay, thời gian giải quyết đăng ký kết hôn với người nước ngoài chỉ mất 15 ngày làm việc, giảm gần một nửa so với trước đây. Việc phỏng vấn không chỉ tốn thời gian cho quá thực hiện mà còn thời gian chuẩn bị trước đó khá lâu.

Có thể thấy, Quy định thay đổi trong việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là điều đáng hoan nghênh khi số lượng công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài ngày càng nhiều. Để biết chính xác về quy định và được hướng dẫn cụ thể, bạn nên liên hệ luật sư uy tín từ Công ty Luật sư. Trong đó, Công ty Luật The Light là địa chỉ đáng tin cậy dành cho bạn, liên hệ qua Hotline: 19000069.