Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

24/06/2016  

Như  đã biết, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp gọn nhẹ và có quy trình, thủ tục thành lập khá đơn giản. Do đó, đây được coi mục tiêu hướng tới của các cá nhân có ý định khởi nghiệp.

Tuy nhiên, theo quy định của Pháp luật nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam, bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào muốn thành lập cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Vậy điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì?

Trước khi tìm hiểu về điều này, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm doanh nghiệp tư nhân.

Vậy doanh nghiệp tư nhân là gì? Về cơ bản thì đó là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất trong quá trình chuẩn bị thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty Luật The Light xin cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đảm bảo các điều kiện sau:

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.
  • Tên của doanh nghiệp phải được đặt đúng theo quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này.
  • Có trụ sở chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật này.
  • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của Pháp luật.
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 102/ 2010/ ND – CP doanh nghiệp tư nhân về quyền thành lập doanh nghiệp, các cá nhân đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp phải kể đến:

  • Tất cả mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc các đối tượng tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp đều có quyền thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
  • Nhà đầu tư là tổ chức cá nhân nước ngoàilần đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn vớithành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy người đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo các yêu cầu:

  • Là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  • Không thuộc các đối tượng Khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.