Đầu tư về giáo dục

30/05/2016  

Giáo dục một lĩnh vực nhạy cảm và liên quan trực tiếp đến nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí tốt, dồi dào thì quốc gia hưng thịnh và ngược lại. Bởi vậy, đầu tư về Giáo  dục thời kỳ hôi nhập là một vấn đề cần có sự chọn lọc và cẩn thận...

Đầu Tư Về Giáo Dục thời kỳ gia nhập WTO

  • Giáo dục là một lĩnh vực nhạy cảm, là thước đo đánh giá về trình độ của cả một dân tộc, một đất nước đối với thế giới bên ngoài. Tùy theo từng giai đoạn lịch sử khác nhau, phụ thuộc vào tình hình chung của đất nước. Từng bước chúng ta đã mở cửa có chọn lọc thị trường tiềm năng và đầy nhạy cảm này.
  • Các nhà đầu tư nước ngoài cần lựa chọn cho mình hình thức đầu tư và mức độ đầu tư phù hợp, các thể chế và văn bản trước đây qui định về vấn đề này đã được bãi bỏ, thay vào đó là cam kết khi gia nhập WTO của Việt Nam.
  • Việc hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục hiện nay được thực hiện theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Theo đó, đối với lĩnh vực giáo dục, Việt Nam chỉ cam kết mở cửa thị trường giáo dục trong các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ.
  • Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ giáo dục bậc cao và giáo dục cho người lớn trong các ngành đó được đề cập ở trên. Đối với dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), Việt Nam chưa cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian

Tùy theo yêu cầu tư vấn của khách hàng văn phòng luật sư - công ty luật The Light sẽ lựa chọn cách làm phù hợp nhất với thời gian hợp lý.