Trình tự thủ tục đầu tư nước ngoài

30/05/2016  

Việt Nam - Môi trường đầu tư lý tưởng và an toàn vốn cho các nhà đầu tư. Chính sách ổn định, thuận lợi, nhân công dồi dào, chi phí đầu vào thấp, góp phần tạo đà cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường thế giới của Nhà Đầu Tư được tốt hơn và nhanh hơn. Tạo được nhiều cơ hội để phát triển trong quá trình đầu tư. Tuy nhiên các nhà đầu tư còn băn khoăn nên bắt đầu từ đâu cho quá trình đầu tư tại Việt Nam...

Điều kiện đầu tư:

- Dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không phải đăng ký đầu tư (Điều 42 và 43 Nghị định 108/2006/NĐ-CP) ; - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng (kể cả dưới 15 tỷ đồng) và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đều phải đăng ký đầu tư (Điều 44 ghị định 108/2006/NĐ-CP).

Về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư :

Ngoài quy định chung tại Mục II Chương V Nghị định 108/2006/NĐ-CP về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư, đối với nhà đầu tư nước ngoài còn phải thực hiện quy định sau đây: - Lần đầu đầu tư tại Việt Nam phải có dự án đầu tư ; - Nộp bổ sung các hồ sơ quy định tại Mục IV của Chương V Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Về địa điểm thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh:

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước và dự án có vốn đầu tư nứơc ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh hoặc Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT theo Điều 40 Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Điều 20 của Luật Doanh nghiệp) và về đầu tư (Điều 50 của Luật Đầu tư), doanh nghiệp có vốn đầu tư nuớc ngoài thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ quan quản lý đầu tư cấp chứng nhận đầu tư và quản lý theo địa bàn thực hiện dự án đầu tư; theo đó, địa điểm thực hiện thủ tục được quy định như sau : a) Dự án đầu tư trong nước : - Thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh ; - Thực hiện các thủ tục đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh hoặc Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT. b) Dự án có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện các thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh hoặc Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT.

Tổ chức kinh tế áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp theo các hình thức quy định tại luật doanh nghiệp, chỉ có quy định riêng đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp theo hình thức công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân. theo quy định sau:

a) Đối với hình thức công ty cổ phần, thì chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là cổ đông sáng lập, trường hợp có nhiều chủ doanh nghiệp thì ít nhất phải có một chủ doanh nghiệp là cổ đông sáng lập (Điều 11 Nghị định 101/2006/NĐ-CP).

b) Việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ (Điều 87 Nghị định 108/2006/NĐ-CP).

Thời gian: Tùy theo yêu cầu tư vấn của khách hàng chúng tôi sẽ lựa chọn cách làm phù hợp nhất với thời gian hợp lý.