7 Trường hợp được miễn thuế môn bài từ 1/1/2017, bạn biết chưa?

21/10/2016  

Trong năm 2017 sẽ có rất nhiều điểm mới trong nội dung luật Kinh doanh, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân có những điều kiện thuận lợi hơn trong làm ăn. Một trong những điểm đáng lưu ý là việc chính phủ ban hành Nghị định số 139/2016 quy định về lệ phí môn bài. Nghị định quy định rõ mức thu và 7 đối tượng được miễn lệ phí môn bài, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Hội luật sư Hà Nội chúng tôi xin được tóm lược lại những điểm cơ bản của Nghị định này:

Người nộp thuế môn bài theo Nghị định quy định:

Người nộp thuế môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, trừ trường hợp được miễn lệ phí môn bài (nêu ở dưới), bao gồm: Doanh nghiệp, Đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại Nghị định này.

7 trường hợp được miễn thuế môn bài:

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp
 7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp....

vụ án lý hôn và nguyên tắc phân chia tài sản

Miễn thuế môn bài giúp các tổ chức, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy sản được phát triển kinh doanh tốt hơn.

Mức thu lệ phí môn bài cho từng trường hợp:

Đối với các tổ chức kinh doanh:

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ trở xuống là 2 triệu đồng/năm
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là 1 triệu đồng/năm.

Theo nghị định trên, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì mức thu là 1.000.000 đồng/năm
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm mức thu là 500.000 đồng/năm
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm mức thu là 300.000 đồng/năm.

Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nếu có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Như vậy, nhìn chung Nghị định mới này sẽ tạo được nhiều điều kiện hơn cho những đối tượng kinh doanh vừa và nhỏ, bớt đi một gánh nặng và giúp môi trường kinh doanh được tốt đẹp hơn.


Xem thêm 
>> Vụ án Ly Hôn: Nguyên tắc phân chia tài sản
>> Văn phòng Luật Sư Uy Tín
>> Luật sư hình sự