Xử phạt thế nào trong trường hợp cho người khác mượn xe đi cướp giật?

24/06/2016  

Phát luật quy định rất rõ về khung xử phạt đối với các hành vi cướp giật, tuy nhiên, hầu hết mọi người lại không rõ nếu cho người khác mượn xe mình đi cướp giật thì có bị xem là phạm tội hay không? Và mức phạt trong trường hợp này được xét như thế nào?

Mời các cùng tìm hiểu những thông tin pháp luật liên quan đến tình huống trên.

Trường hợp cho người khác mượn xe để thực hiện hành vi cướp giật có bị xem là phạm tội hay không phụ thuộc vào ý chí của bạn tại thời điểm cho mượn xe. Theo đó, có hai trường hợp được suy xét:

- Người cho mượn xe biết người mượn sẽ dùng xe này làm phương tiện đi cướp giật tài sản thì người cho mượn bị xem là đồng phạm dưới hình thức là người giúp sức theo quy định tại Điều 20 BLHS.

Xử phạt thế nào trong trường hợp cho người khác mượn xe đi cướp giật?

Cho người khác mượn xe đi cượp giật có phạm tội không? - Ảnh: Internet

Như vậy, người cho mượn xe cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo những quy định có liên quan về phạm tội có tổ chức.

- Người cho mượn không biết người mượn sẽ sử dụng xe này làm phương tiện để cướp giật tài sản, người cho mượn chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự về tội cướp giật tài sản của người mượn xe.

Trong trường hợp này, người cho mượn xe có quyền và nghĩa vụ như sau:

 + Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền: Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu; Tham gia phiên toà; phát biểu ý kiến, tranh luận tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình; Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

 + Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và trình bày trung thực những tình tiết trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Trong trường hợp hai, người cho mượn xe sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, người cho mượn xe cần nếu rõ hành vi của tại thời điểm cho mượn khi được cơ quan chức năng triệu tập để có thể xác định được mình có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.