Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư

30/05/2016  

Trong nhiều năm qua, hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi để phù hợp với “luật chơi” quốc tế hơn. Bởi vì sự thay đổi và biến động kinh tế luôn diễn ra hoàn toàn không giống nhau. Để hỗ trợ một cách tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức thực hiện công việc kinh doanh, phát triển kinh tế của mình, chính phủ đã đưa ra những cải cách và nhiệt tình tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư trong và ngoài nước. Văn phòng luật sư - Công ty luật The Light xin tư vấn xin giấy phép đầu tư để bạn đọc cùng tham khảo.

Tư vấn thủ tục xin giấy phép đầu tư đối với dự án trong nước

Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng VN và không thuộc dannh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng VN và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm: 1. Tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 2. Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư. 3. Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án. 4. Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường. 5. Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

Tư vấn thủ tục xin giấy phép đầu tư đối với dự án nước ngoài

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. 2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 3. Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức. bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;
  • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
  • Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư. vốn đầu tư.tiến độ thực hiện dự án. nhu cầu sử dụng đấ. giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư

- Dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

- Dự án do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (gọi chung là Ban Quản lý) cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích ít nhiều cho bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục pháp lý cần thiết khi xin cấp phép xây dựng cho ngôi nhà của mình. Nếu cần tư vấn xin giấy phép xây dựng, vui lòng liên hệ trực tiếp số tổng đài: 19000069 để được công ty Luật The Light hỗ trợ tận tình.