Sử dụng đất đai và những vấn đề cấu thành tội phạm

24/06/2016  

Pháp luật quy định rõ các quy định về sử dụng đất đai, nếu vi phạm tùy theo mức độ mà xét cấu thành tội phạm hoặc các khung hình phạt và các quy định khác nhau.

Cơ sở pháp lý

Theo điều 173 Bộ Luật hình sự năm 1999; sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau:

  • Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
  • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm:Có tổ chức.

    Phạm tội nhiều lần.

    Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

  • Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.

Vi phạm sử dụng đất đai

Khi nào cấu thành tội phạm?

Về chủ thể: Là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo quy định của pháp luật.

Lỗi: Cố ý sử dụng sai quy định.

Hành vi khách quan:

  • Hành vi lấn chiếm đất thuộc quyền quản lí, sử dụng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc cá nhân khác như lấn chiếm đất thuộc các công trình di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.
  • Hành vi chuyển quyền sử dụng đất trái với quy định của Nhà nước về quản lí, sử dụng đất đai như buôn bán đất đai trái phép
  • Hành vi sử dụng đất trái với quy định của Nhà nước về quản lí, sử dụng đất đai như đã khai thác bừa bãi, không đúng mục đích làm xói mòn, biến chất đất.

Cơ sở pháp lí để xác định những hành vi trên là vi phạm các quy định về quản lí và bảo vệ đất đai là các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ban hành quy định về chế độ quản lí và sử dụng đất đai.

Hành vi vi phạm các quy định về quản lí và sử dụng đất đai nói trên bị coi là phạm tội trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trong trường hợp người vi phạm đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này và chưa được xóa án tích.

Hậu quả nghiêm trọng do hành vi pham tội nói trên được hiểu là những thiệt hại vật chất hoặc là những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sử dụng, quy hoạch đất đai của Nhà nước.

Khung hình phạt

Khung cơ bản: Phạt tiền từ 5 triệu – 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Khung tăng nặng: Phạt tiền từ 30 triệu – 100 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 2 – 7 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 5 triệu – 12 triệu.

Những quy định của luật pháp đối với người dân không được phổ biến nên có nhiều người vi phạm mà không biết mình phạm tội. Chính vì vậy khi có bất cứ tranh chấp đất đai nào hay cần tư vấn pháp luật về sử dụng đất đai đúng với quy định của pháp luật thì hãy liên hệ các văn phòng luật sư uy tín để được tư vấn chính xác và đầy đủ nhất.