Phòng vệ chính đáng và những quy định liên quan

24/06/2016  

Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp khi chỉ vì tự vệ để bảo vệ bản thân mà người ta gây thương thích và thiệt hại cho người khác hay còn gọi là phòng vệ chính đáng. Vậy những trường hợp nào được coi là phòng vệ chính đáng?  Và pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm trong phòng vệ chính đáng?

Điều 15 Bộ Luật hình sự quy định rõ “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên” và “Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm”.

Như vậy, nói một cách cụ thể hơn, phòng vệ chính đáng chỉ được xét tới khi có hành vi của con người đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội. Quyền và lợi ích chính đáng bị xâm phạm có thể là quyền nhân thân, quyền sở hữu. Những quyền hoặc lợi ích này có thể bị xâm phạm qua những hành động của người tấn công nhưng cũng có thể qua không hành động.

Những quy định liên quan tới phòng vệ chính đáng

1.Đối tượng phòng vệ

- Phía nạn nhân:

Khi có người đang có hành vi xâm phạm mang tính chất nguy hiểm đáng kể ( hành vi đã bắt đầu và chưa kết thúc) đến các lợi ích quy định tại Điều 15 BLHS. Trong trường hợp hành vi chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc thì không được xem là phòng vệ chính đáng.

Tuy nhiên không chỉ căn cứ vào tính chất nguy hiểm của hành vi xâm phạm mà còn phải chú ý đến lợi ích cần bảo vệ đồng thời xét nó trong mối quan hệ với hành vi chống trả.

- Phía người phòng vệ:

Thiệt hại do người có hành vi phòng vệ gây ra chỉ có thể là thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe cho người có hành vi xâm phạm.

2. Sự cần thiết của hành vi chống trả

Đầu tiên phải căn cứ vào lợi ích của hành vi bị xâm phạm, tính chất của hành vi xâm phạm và các mối tương quan khác giữa hành vi xâm phạm với hành vi phòng vệ.

Như vậy hành vi được xem là phòng vệ chính đáng nếu đủ các điều kiện sau:

- Hành vi đó phải nhằm bảo vệ các lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác.

- Các lợi ích đó phải còn đang bị xâm hại.

- Là hành vi chống trả ở mức độ cần thiết.

Để biết thêm các thông tin liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ dịch vụ tư vấn pháp luật của công ty Luật The Light qua Hotline: 1900 0069 được tư vấn tận tình nhất.