Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc kết hôn đồng giới

24/06/2016  

Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới có 19 nước đã và đang trong quá trình thông qua luật cho phép người đồng tính đăng ký kết hôn. Và gần đây nhất, Ireland là quốc gia đầu tiên công nhân hôn nhân đồng giới thông qua một cuộc trưng cầu ý dân. Tuy nhiên đây cũng làm một trong những vấn đề gây nên nhiều cuộc tranh cãi gay gắt.  Đặc biệt là ở Việt Nam, khi nền văn hóa còn mang đậm nét truyền thống thì hôn nhân đồng giới dường như vẫn chưa được xã hội ủng hộ.

Hãy cùng tìm hiểu những quy định của Pháp luật Việt Nam về những vấn đề xoay quanh việc kết hôn đồng giới nhé.

Nếu trong những quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2010 thì hôn nhân đồng giới là một hành vi bị cấm. Tuy nhiên, những sửa đổi và bổ sung trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính tuy nhiên Nhà nước và đại bộ phân người dân vẫn chưa thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới.

Theo những quy định đó thì những người cùng giới tính vẫn có thể tổ chức tiệc cưới, sống chung với nhau nhưng không được đăng ký kết hôn và không được Pháp luật bảo vệ theo quan hệ vợ chồng khi có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra.

Từ khi những điều luật này được soạn thảo đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh. Một số người cho rằng hôn nhân đồng giới có thể làm suy thoái các giá trị đạo đức, thay đổi những chuẩn mực truyền thống của xã hội Việt Nam. Có ý kiến lại cho rằng hôn nhân đồng giới  sẽ làm suy thoái nòi giống và đi ngược lại những giá trị của cuộc sống. Do đó vấn đề hôn nhân đồng giới cần phải được ngăn cấm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tích cực hơn, điển hình như TS Lan đã từng nêu lên quan điểm của mình “Con người không có khả năng lựa chọn giới tính của mình khi sinh ra, mà do bẩm sinh. Những người đồng tính không có lỗi trong xu hướng tình dục của mình, họ có thể cần được thông cảm, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, xã hội, cần được sự bảo vệ của pháp luật đối với những quyền con người tự nhiên của mình. Tuy nhiên, bảo vệ quyền lợi của họ là không ngăn cấm việc họ sống chung. Nhưng không thừa nhận hôn nhân”.

Cùng với quan điểm đó là ý kiến của bà Bà Trịnh Thị Lê Trâm, Uỷ viên BCHTW Hội luật gia Việt Nam , Giám đốc Trung tâm chính sách về y tế, HIV/AIDS: “Việc quan hệ tình dục, sống chung với nhau là quyền của người đồng tính, pháp luật không cấm. Nhưng cho phép kết hôn thì còn phải cân nhắc. Học tập quốc tế là một chuyện nhưng Việt Nam còn có phong tục tập quán riêng”.

Có thể thấy được quá trình công nhận hôn nhân đồng giới ở Việt Nam vẫn là một con đường nhiều thử thách. Nhưng những điều luật mới trong quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã là một dấu hiệu tích cực tạo cơ hội cho những người đồng giới được chung sống với nhau.