Người Nước Ngoài Lấy Vợ Việt Nam Có Được Mua Nhà Ở Không?

17/11/2016  

Việc kết hôn có yếu tố nước ngoài hiện nay đang dần phổ biến hơn, khiến cho một số vấn đề phát sinh đòi hỏi Luật Pháp phải luôn sửa đổi hay bổ sung cho phù hợp với thực tế. Nhiều thắc mắc cũng được đưa ra đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài. Một trong các vấn đề đó là việc người nước ngoài khi lấy vợ người Việt thì có được đứng tên mua nhà ở hay không?

Về việc sở hữu nhà ở riêng lẻ của người nước ngoài có vợ là người Việt Nam:

Theo như Điều 160 Luật nhà ở hiện hành năm 2014 có quy định, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

  • Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;
  • Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Điều này được hướng dẫn tại Điều 75, Nghị định số 99/2015/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà ở như sau:

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.”

Như vậy, người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam và không được đứng tên mua nhà tại Việt Nam.

Người nước ngoài lấy vợ việt nam có được không

[Hình 1] Chồng người nước ngoài không được đứng tên mua nhà tại Việt Nam.

Về việc vợ chồng cùng đứng tên vào Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Chồng là người nước ngoài có kết hôn với vợ là người Việt Nam, theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung, nên để mua nhà ở tại Việt Nam thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện của người Việt Nam mua nhà ở tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng thêm điều kiện của người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, người chồng là người nước ngoài không đáp ứng được điều kiện sở hữu nhà ở riêng lẻ (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở), nên cũng sẽ không được đứng tên vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Người nước ngoài có kết hôn đươc tại việt nam

[Hình 2] Vợ chồng có thể đồng sở hữu căn nhà nhưng chồng nước ngoài không được đứng tên vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở riêng lẻ nhưng theo một số hình thức ở Điều 160 Luật Nhà ở năm 2014 như đã viện dẫn nêu trên. Những ai đang có ý định kết hôn có yếu tố nước ngoài hãy lưu ý đến quy định này để thực hiện cho đúng pháp luật nhé!