Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Giữa Vợ Chồng Sau Khi Ly Hôn

14/11/2016  

Không phải đơn giản mà nghĩa vợ chồng nhanh chóng kết thúc và dẫn đến việc phải đường ai nấy đi, mà tất cả những vụ án ly hôn đều có những lý do riêng của nó. Tuy nhiên sau ly hôn, vẫn tồn tại những yếu tố mang giá trị nhân văn mà pháp luật cũng ủng hộ và khuyến khích, đó là quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Giữa vợ chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng khi nào?

Điều 115 nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn quy định: khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình. Nếu cả hai người đều túng thiếu, thì mỗi người phải tự xoay sở, không ai có trách nhiệm cấp dưỡng cho ai.

Nghĩa vụ cấp dưỡng vợ chồng sau khi ly hôn

[Hình 1] Vợ/ chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho bên kia nếu gặp khó khăn, túng thiếu sau hôn nhân.

Ðể nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng sau khi ly hôn được xác lập, cần có một bên sống trong cảnh túng thiếu và bên kia có đủ điều kiện để hỗ trợ. Sự túng thiếu  của một bên, trong suy nghĩ của người làm luật, có nguồn gốc từ tình trạng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Thế nào là không có khả năng lao động tùy thuộc vào sự đánh giá của thẩm phán. Người thất nghiệp chưa chắc là không có khả năng lao động; người khuyết tậtt cũng có thể có khả năng lao động. Bên vợ - chồng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu phải chứng minh sự khó khăn, túng thiếu của mình.

Mức cấp dưỡng giữa vợ chồng?

Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng trong vụ án ly hôn chấm dứt khi bên được cấp dưỡng kết hôn với người khác.

Đây là một quy định của pháp luật thể hiện tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa giáo dục và nâng cao giá trị đạo đức xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thể hiện tình nghĩa vợ chồng ngay cả khi quan hệ vợ chồng đã không còn được pháp luật bảo hộ.

Nguồn: Tinmoi.vn