Một Số Quy Định Về Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài

20/12/2016  

Theo Luật Hộ tịch mới số 60/2014/QH13, ban hành hiệu lực từ ngày 01/01/2016, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện theo những quy định sau đây:

Môt số thủ tục về đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hình: Một số quy định về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Nơi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm hai bộ, trong đó có khoảng 6 loại giấy tờ cần chuẩn bị. Sau khi hoàn thành quá trình chuẩn bị hồ sơ, bạn phải nộp đơn tại Sở Tư pháp hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định hoặc hiện nay, quy định đã thay đổi vì hai bên nam, nữ có thể nộp tại Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp Quận/ Huyện.

Quá trình xử lý hồ sơ

+ Thời hạn làm việc: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hai bộ hồ sơ đăng ký hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh lại thông tin nếu có nghi ngờ bất kỳ yếu tố nào, tránh trường hợp gian dối trong việc kết hôn.

+ Trong trường hợp, hồ sơ của hai người nam, nữ hợp lệ và có đủ điều kiện phù hợp với quy định của luật Hôn nhân và Gia đình. Phòng Tư pháp sẽ báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp Quận/ Huyện và trình ký hai bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Nếu trong trường hợp những người đăng ký kết hôn phạm phải những điều cấm hoặc không đủ điều kiện kết hôn, Ủy ban Nhân dân cấp Quận/ Huyện sẽ từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và Phòng Tư pháp sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho nam và nữ biết.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và ký vào sổ hộ tịch

+ Hai bên nam, nữ sẽ có mặt tại Ủy ban Nhân dân: Cán bộ Phòng Tư pháp hỏi lại ý kiến hai người, nếu tự nguyện  kết hôn, sẽ ghi sự việc kết hôn vào Sổ hộ tịch và hai bên cùng ký tên vào Sổ hộ tịch, tiếp theo ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp Quận/ Huyện là người ký vào Giấy chứng nhận kết hôn (2 bản chính).

+ Trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ký tên vào Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Cán bộ Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ (lưu ý: Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho hai bên).

+ Trường hợp một trong hai người nam, nữ vắng mặt. Phòng Tư pháp sẽ gia hạn nhưng không quá 60 ngày. Nếu quá hạn, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hủy Giấy kết hôn và nếu nam nữ vẫn muốn kết hôn sẽ phải làm thủ tục lại từ đầu.

Trên đây, chúng tôi xin đưa ra những thông tin theo quy định của nhà nước, nếu còn thắc mắc bạn có thể liên hệ Công ty Luật The Light để được thông tin thêm về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Tổng đài: 19000069