Một Số Lưu Ý Khi Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Luật Sư

09/01/2017  

Hiện nay, khá nhiều các luật sư muốn thành lập văn phòng luật sư để hành nghề luật sư theo đúng mong muốn. Nhưng trước khi tiến hành mở văn phòng, mọi người nên lưu ý các vấn đền liên quan đến việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư sau đây:

Điều kiện thành lập văn phòng luật sư

 • Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghệ luật sư phải có ít nhất 2 năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động của tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động của cơ quan, tổ chức theo quy định của luật. (căn cứ vào Khoản 3, Điều 32, Luật luật sư sửa đổi năm 2012).
 • Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc: Người thành lập phải có giấy tờ chứng minh trụ sở của văn phòng luật sư.

Đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư

 • Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập, đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của Công ty.
 • Văn phòng luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Trong đó, hồ sơ đăng ký bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất
 • Dự thảo Điều lệ của công ty luật
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư hoặc tham gia thành lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở hành nghề
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động.
 • Trong 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Giấy phép đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản và kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà họ là thành viên.

Để trở thành một văn phòng luật sư hoạt động theo đúng pháp luật và uy tín, người muốn thành lập cần có những yêu cầu như trên. Để biết thêm thông tin về quá trình thành lập văn phòng luật sư, bạn có thể nhờ sự tư vấn của luật sư thủ đô qua Hotline: 19000069.