Có được khởi kiện hủy sổ đỏ không?

27/11/2017  

Có được khởi kiện hủy sổ đỏ không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn được gọi là sổ đỏ) và tài liệu thể hiện chủ quyền sử dụng đất hợp pháp của cá nhân, tổ chức do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo một trình tự, thủ tục nhất định.

>> LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

>> Giải quyết tranh chấp đất đai theo luật tố tụng hành chính

>> Tranh chấp đất đai đã có sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được hiểu như sau:

“1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính; nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề khởi kiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đại diện: Giám đốc - Luật sư Lê Huy Quang           ĐT:024.6328.6666 – 0932.831188.

Emai: luatthelight@luatsuthudo.vn                         Website: http://luatsuthudo.vn

Theo The Light