Trợ giúp pháp lý

23/06/2016  

Trợ giúp pháp lý là một phần quan trọng trong chính sách của nhà nước ta nhằm tăng cường hệ thống tư pháp phục vụ nhân dân. Nhờ được trợ giúp pháp lý miễn phí mà những người nghèo, những đối tượng chính sách có điều kiện được tiếp cận các quy định của pháp luật để bảo vệ một cách tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt, trợ giúp pháp lý đã trở thành chỗ dựa của người nghèo, nhóm người yếu thế trong xã hội khi gặp phải những vướng mắc pháp lý.

Do đó, trợ giúp pháp lý là một trong những lĩnh vực hoạt độngcông ty Luật The Light chú trọng quan tâm và phát triển trong thời gian tới. Vì tính chất đặc biệt của đối tượng được trợ giúp pháp lý mà Luật The Light hướng tới, thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích, phương châm của mình “vì một thế giới công bằng”, vì quyền và lợi ích tối đa cho Quý khách hàng.

Trợ giúp pháp lý tại công ty Luật The Light

Trong lĩnh vực tham gia tố tụng: Luật sư Công ty Luật The Light đã tham gia trợ giúp pháp lý với tư cách là người bào chữa cho các bị can, bị cáo người bị tạm giữ trong các vụ án Hình sự hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án Dân sự, Hành chính... Họ là những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Có luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, bị hại và các đương sự trong các vụ án được đảm bảo hơn. Đây là điều mà chính các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng cũng phải thừa nhận.

Trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý lưu động: Luật sư Công ty Luật The Light cùng một số các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý như Trung tâm trợ giúp pháp lý, các Chi nhánh trợ giúp pháp lý, Đoàn - hội luật sư; Hội luật gia... về các địa phương như UBND xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội; xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội; Hội người khuyết tật quận Cầu Giấy…để trực tiếp tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người dân để người dân hiểu và tuân theo pháp luật.

Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí là thực hiện một hoạt động tiến bộ, có tính nhân đạo nhân văn cao cả vì con người nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của con người đồng thời cũng là bảo vệ lợi ích pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trợ giúp pháp lý là nghĩa vụ đối với xã hội của luật sư và là một trong những quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư, đó là lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

Những hình ảnh hoạt động của luật sư The Light

Trợ giúp pháp lý - The Light 10

Trợ giúp pháp lý - The Light 9

Trợ giúp pháp lý - The Light 8

Trợ giúp pháp lý - The Light 7

Trợ giúp pháp lý - The Light 6

Trợ giúp pháp lý - The Light 5

Trợ giúp pháp lý - The Light 4

Trợ giúp pháp lý - The Light 3

Trợ giúp pháp lý - The Light 2

Trợ giúp pháp lý - The Light 1