Tìm hiểu sáng chế - Giải pháp hữu ích

30/05/2016  

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,nếu giải pháp đó.

Không trùng với giải pháp nêu trong đơn sáng chế có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn hợp lệ sớm hơn; Trước ngày ưu tiên/ngày nộp đơn hợp lệ của đơn sáng chế,chưa được bộc lộ công khai ở trong nước và nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất cứ nguồn thông tin nào (các nguồn thông tin liên quan đến SC,GPHI ở nước ngoài; các nguồn thông tin khác (ấn phẩm,phim ảnh,truyền thanh,truyền hình,báo cáo khoa học,bài giảng,triển lãm).

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có trình độ sáng tạo,nếu giải pháp đó:

Là kết quả của hoạt động sáng tạo;

Không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng,nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế,có thể thực hiện được giải pháp đó trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai và thu được kết quả như nêu trong đơn.

  - Đối tượng của sáng chế có thể là

  • Cơ cấu: Máy móc,thiết bị,dụng cụ,chi tiết,cụm chi tiết,...
  • Chất: Dược phẩm,mỹ phẩm,thực phẩm,vật liệu,...
  • Phương pháp: Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm,Quy trình điều chế chất,...

  - Đối tượng không được bảo hộ là sáng chế

Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học;

Phương pháp phòng,chẩn đoán và chữa bệnh cho người,động vật; Giống động vật,thực vật; Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế,giáo dục,giảng dạy đào tạo,... Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm,chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật; Phương pháp luyện tập vật nuôi; Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin,phân loại,sắp xếp tư liệu; Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật động vật; Bản thiết kế,sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng; Ký hiệu quy ước,thời gian biểu,các quy tắc và các luật lệ; Phần mềm máy tính,thiết kế bố trí vi mạch điện tử.

Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội .

Tiêu chuẩn về tính mới,khả năng áp dụng cũng như đối tượng của Giải pháp hữu ích,các đối tượng không được bảo hộ là Giải pháp hữu ích được quy định giống như đối với sáng chế.

Bằng độc quyền sáng chế (patent)

Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế được gọi là “Bằng độc quyền sáng chế”. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Văn bằng bảo hộ đối với giải pháp hữu ích được gọi là “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích”. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Quyền nộp đơn sáng chế,giải pháp hữu ích trước hết thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của tác giả;

Nếu sáng chế,giải pháp hữu ích được tạo ra khi tác giả thực hiện nhiệm vụ do Tổ chức mà tác giả là thành viên giao cho hoặc được tác giả tạo ra chủ yếu do sử dụng kinh phí,phương tiện vật chất của Tổ chức,thì quyền nộp đơn sáng chế, giải pháp hữu ích đó thuộc về Tổ chức giao việc hoặc Tổ chức cung cấp kinh phí,phương tiện vật chất cho tác giả;

Nếu sáng chế,giải pháp hữu ích được tạo ra do tác giả thực hiện Hợp đồng thuê việc với Tổ chức hoặc cá nhân khác,và trong Hợp đồng không có thoả thuận nào khác,thì quyền nộp đơn sáng chế,giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp thuộc về Tổ chức hoặc cá nhân đã ký Hợp đồng đó với tác giả.

Người nộp đơn sáng chế, giải pháp hữu ích có thể chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, cho cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.

Văn phòng luật sư - công ty luật The Light gồm những luật sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cho bạn đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo hộ cho quyền sáng chế của bạn cũng như các hồ sơ cần thiết để hoàn tất thủ tục nhanh nhất.