Người trực tiếp nuôi dưỡng không cho thăm con sau ly hôn có bị xử phạt không?

23/06/2016  

Trên thực tế xảy ra rất nhiều trường hợp sau khi ly hôn vì những khúc mắc không thể giải quyết mà bố/ mẹ đã dành được quyền nuôi con không cho phép người còn lại thăm hỏi con. Vậy trường hợp này có bị vi phạm pháp luật hay không? Và nếu vi phạm thì bị xử phạt như thế nào?

Mời các bạn cùng theo dõi những thông tin Pháp luật có liên quan mà đội ngũ luật sư uy tín - công ty Luật The Light cung cấp như sau.

1. Quyền và Nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Điều 82 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định:

- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

- Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

- Tuy nhiên trong trường hợp cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

    Người trực tiếp nuôi dưỡng không được phép ngăn căn người kia thăm con sau ly hôn - Ảnh: Sưu tầm

2. Nghĩa vụ của cha mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con

Điều 83 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy đinh rằng:

- Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định về nghĩa vụ của cha mẹ và yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

- Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Xử phạt trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không cho thăm con

- Nếu người trực tiếp nuôi con gây khó khăn hoặc cản trở người kia đến thăm con hoặc người trực tiếp nuôi con ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau thì được xét là hành vi bạo lực gia đình theo quy định tại Điều 2 Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007.

- Trong trường hợp bị cản trở quyền thăm nuôi con, người không trực tiếp nuôi dưỡng có các quyền như sau:

 + Nhờ tổ trưởng dân phố chứng kiến và xác nhận vào đơn về việc có đến thăm nom nhưng người kia gây khó khăn, cản trở.

 + Đến trường làm đơn xác nhận, xin sao chụp hồ sơ học bạ, sổ liên lạc… để minh chứng tình trạng sức khỏe, hạnh kiểm và học lực của con.

 + Làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án giải quyết cho thi hành vấn đề thăm nom, chăm sóc con chung theo án Tòa.

Sau khi nhận được đơn yêu cầu, cơ quan thi hành án sẽ mời các bên đến làm việc, người trực tiếp nuôi dưỡng con phải cam kếtvề việc tạo mọi điều kiện cho người kia được thăm con, không gây khó nữa. Nội dung này được ghi vào biên bản, có ký tên đóng dấu của cơ quan thi hành án.

Nếu người trực tiếp nuôi dưỡng con tiếp tục không thi hành những gì đã cam kết thì người không trực tiếp chăm sóc được quyền gửi đơn đến Tòa án xin thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Nếu trường hợp không tự nguyện thi hành thì có thể sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung 2014.

- Phạt hành chính: Điều 53 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Xem thêm: 

Đâu là điều kiện để dành quyền nuôi con sau ly hôn

Để con không bị tổn  thương khi bố mẹ ly hôn