Một số quy định về ghi âm tại các phiên tòa

24/06/2016  

Không ít người khi ra hầu tòa thường thắc mắc rằng liệu mình có được phép ghi âm lại diễn biến của cuộc phán quyến tại đây hay không? Bởi đây sẽ là bằng chứng vô cùng quan trọng giúp tìm ra các lỗi sai tại phiên tòa để “lật ngược tình thế” nếu muốn. Đồng thời, việc ghi âm khi xét xử vụ án cũng thể hiện được mức độ minh bạch của luật pháp hơn. Không chỉ có các vụ án dân sự mà cả hình sự, người tham gia tranh tụng cũng đều được quyền lợi chính đáng này.

Quyền và nghĩa vụ của đương sự

Trong Điều 49 của Luật tố tụng hình sự không có quy định nào không cho phép đương sự không được ghi âm tại các phiên tòa. Dựa theo nguyên tắc, ta có thể làm những gì mà pháp luật không cấm. Cụ thể:

 • Cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Được biết, đọc, ghi chép, sao chụp và xem các tài liệu, chứng cứ do đương sự khác cung cấp hoặc do Toà án thu thập.
 • Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Toà án.
 • Đề nghị Toà án xác minh, thu thập chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Toà án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
 • Yêu cầu Toà án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 • Tham gia phiên toà.
 • Đề nghị Toà án tạm đình chỉ giải quyết vụ án.
 • Ủy quyền bằng văn bản cho luật sư hoặc người khác đại diện cho mình tham gia tố tụng.
 • Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.
 • Đề nghị Toà án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.
 • Đối thoại trong quá trình Toà án giải quyết vụ án.
 • Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.
 • Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
 • Tranh luận tại phiên toà.
 • Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Toà án.
 • Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Toà án.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của Toà án.
 • Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án.
 • Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà.
 • Nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 140 thì người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên toà, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên toà và ký xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.