Giải quyết vấn đề tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ như thế nào?

23/06/2016  

Tranh chấp sở hữu trí tuệ là hình thức tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp thương mại. Đây là một loại tranh chấp khá đặc thù bởi nó xuất phát từ tính chất vô hình của các đối tượng sở hữu trí tuệ. Và chình vì điều đó mà việc giải quyết các tranh chấp cũng gặp khá nhiều khó khăn đặc biệt là khi cơ sở pháp lý về bản quyền và sở hữu trí tuệ ở nước ta vẫn chưa hoàn thiện.

Xuất phát từ tính mới mẻ của vấn đề, văn phòng luật sư - công ty Luật The Light xin tư vấn về một số biện pháp giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ được quy định trong các bộ luật liên quan như sau.

 • Biện pháp giải quyết hành chính

Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về các chủ thể bị  xử phạt vi phạm hành chính  khi xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội.
 • Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.
 • Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.
 • Biện pháp giải quyết dân sự

Các tranh chấp về sở hữu trí tuệ  thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân gồm:

- Các tranh chấp về quyền tác giả.

- Các tranh chấp về quyền liên quan như:

 • Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn, tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao.
 • Tranh chấp giữa nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình với người thực hiện các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình về quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất được phân phối đến công chúng.
 • Tranh chấp giữa tổ chức phát sóng với người sử dụng các quyền của tổ chức phát sóng về quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của tổ chức đó được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng.

- Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp như:

 • Tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
 • Tranh chấp về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu.
 • Tranh chấp về quyền tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

Nếu xảy ra một trong các tranh chấp trên, các bên tranh chấp có thể đưa vụ án ra toàn giải quyết. Và trong trường hợp này, việc xử phạp đối với bên vi phạm được quy định rõ tại điều 202 Luật sở hữu trí tuệ như sau:

 • Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.
 • Buộc xin lỗi, cải chính công khai.
 • Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
 • Buộc bồi thường thiệt hại.
 • Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
 • Biện pháp giải quyết hình sự

Theo Bộ Luật hình sự 1999 có quy định về các tội liên quan đến sở hữu trí tuệ gồm:

 • Tội xâm phạm quyền tác giả.
 • Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác.

Đối với các tội này, bên vi phạm sẽ bị xử lý bằng các biện pháp hình sự theo quy định.