Di chúc hợp pháp

23/06/2016  

Theo quy định của Bộ luật dân sự, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện sau đây

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;
 • Không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Hình thức của di chúc

 • Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Di chúc miệng: sẽ hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của  mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực (Khoản 5 Điều 652)
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Trong trường hợp bản di chúc do người khác viết, nó sẽ hợp pháp nếu người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt 2 người làm chứng; người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. (Điều 656 BLDS 2005)
 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: sẽ hợp pháp, nếu người lập di chúc tự tay viết và ký vào bản di chúc, nội dung di chúc phải đúng theo quy định tại Điều 653 Bộ luật dân sự ( Điều 655 BLDS 2005)

Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực bao gồm

 • Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực;
 • Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó;
 • Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó;
 • Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị;
 • Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó;
 • Di chúc của người đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có xác nhận của người phụ trách cơ sở đó. 

Nội dung của di chúc: Điều 653 BLDS 2005 quy định:

Di chúc phải ghi rõ:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản;
 • Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Với mục đích trợ giúp pháp lý cho khách hàng có nhu cầu lập di chúc, đảm bảo tính hợp pháp của di chúc cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người hưởng thừa kế, Công ty Luật The Light cung cấp dịch vụ tư vấn lập di chúc với nội dung cụ thể như sau:

 • Tư vấn nội dung, hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
 • Soạn thảo di chúc;
 • Xác định hiệu lực pháp luật của di chúc;
 • Các yêu cầu khác liên quan đến việc lập di chúc

Mọi vấn đề chi tiết liên quan bạn tham khảo hội luật sư Hà Nội - The Light để được tư vấn tốt nhất. Tổng đài tư vấn: 1900 0069 hoặc trực tiếp tại trụ sở tầng 8 Tòa nhà CTM  số 299 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.