Công Ty Luật Hay Văn Phòng Luật Sư?

10/12/2016  

Nhiều người sẽ phân vân trong việc lựa chọn giữa Công ty Luật và văn phòng luật sư để nhờ tư vấn. Tại khoản 1 Điều 32 Luật Luật sư đã quy định về hình thức tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: Văn phòng luật sư và Công ty Luật. Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về hai hình thức hành nghề này nhé.

văn phòng luật sư

Hình: Phân biệt giữa Công ty Luật và văn phòng luật sư

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng luật sư

Văn phòng Luật sư là do một luật sư thành lập, được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân... Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”. Đơn vị tư nhân này không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động. (Điều 33).

Cơ cấu tổ chức của Công ty luật sư

Công ty Luật bao gồm: Công ty Luật hợp danh và Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của Công ty Luật phải là luật sư. Công ty Luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty Luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

Tóm lại, Văn phòng Luật sư và Công ty Luật đều là hình thức tổ chức hành nghề luật sư và có các quyền như nhau được quy định tại điều 39 như: Thực hiện dịch vụ pháp lý; Nhận thù lao từ khách hàng; Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.....

Kết luận rằng khi có vụ việc gì xảy ra, bạn có thể lựa chọn Công ty Luật hoặc Văn phòng Luật sư để thực hiện các dịch vụ pháp lý mà bạn cần. Vì không có sự phân biệt nào về quyền, chức năng hoạt động giữa 2 loại hình này. Trên thực tế, các tổ chức hành nghề luật sư cũng thường lựa chọn lĩnh vực hoạt động riêng căn cứ vào thế mạnh của mình như có tổ chức chuyên về tư vấn, về đầu tư, doanh nghiệp, có tổ chức lại chuyên về tranh tụng (tham gia giải quyết các tranh chấp tại Tòa án)...Chính vì thế, bạn dễ dàng tham khảo để lựa chọn cho phù hợp với vụ việc. Bạn cũng có thể liên hệ Công ty Luật The Light để được tư vấn hỗ trợ về pháp lý tại địa chỉ Website chính thức: http://luatsuthudo.vn/

                                                                                   Nguồn tin: Báo Dân Trí