Các hình thức xử lý đối với hành vi mua bán người

23/06/2016  

Mua bán người là một hành vi vô nhân đạo và có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng tới vấn đề nhân quyền  của con người và làm rối loạn trật tự xã hội. Do đó những hành vi này cần phải được nghiêm trị để đảm bảo công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

Ở bài viết này, đội ngũ hội luật sư Hà Nội - công ty Luật The Light xin cung cấp những thông tin pháp luật có liên quan đến hành vi mua bán người. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

 • Quy định về các tội danh liên quan tới mua bán người

Theo Nghị định thư về tội mua bán ngườiđược Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/11/2000 và có hiệu lực từ ngày 25/12/2003 thì:

Mua bán người được hiểu là "việc tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp và nhận người nhằm mục đích bóc lột bằng cách đe dọa dùng bạo lực hay các hình thức ép buộc, bắc cóc, lừa gạt, man trá, lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương hay bằng việc cho hoặc nhận tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của một người kiểm soát đối với những người khác vì mục đích bóc lột. Hành vi bóc lột ở đây ít nhất là bao gồm bóc lột vì mục đích mại dâm hoặc các hành vi bóc lột tình dục khác, các hình thức lao động hay dịch vụ cưỡng bức, nô lệ hay các hình thức tương tự nô lệ, khổ sai hay lấy các bộ phận cơ thể.

Như vậy, tội mua bán người có thể được rút ra từ những dấu hiệu như sau:

- Về mặt chủ quan: người thực hiện hành vi buôn bán người phải vì mục đích tư lợi, bóc lột, có thể là bóc lột về tình dục, lao động cưỡng bức, làm nô lệ hoặc lấy đi các bộ phận cơ thể.

- Về mặt khách quan: Hành vi mua bán người được thực hiện thông qua việc tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc nhận đối tượng mua bán (người) và bóc lột họ. Người phạm tội có thể sử dụng các thủ đoạn như lừa dối, hứa hẹn, man trá, đe dọa dùng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, cưỡng ép, bắt buộc, bắt cóc… nạn nhân.

 • Hình thức xử lý đối với hành vi mua bán người

* Tội mua bán người

Điều 119 Bộ luật hình sự sửa đổi 2009 quy định rõ như sau:

- Người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 • Phạt tù từ 5 năm – 20 năm đối với các hành vi:
 • Vì mục đích mại dâm.
 • Có tổ chức.
 • Có tính chất chuyên nghiệp.
 • Để đưa ra nước ngoài.
 • Đối với nhiều người.
 • Phạm tội nhiều lần.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

* Tội mua bán, tráo đổi hoặc chiếm đoạt trẻ em

Điều 120 Bộ Luật Hình Sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 nêu rõ

- Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

- Phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân đối với các hành vi phạm tội như:

 • Có tổ chức.
 • Có tính chất chuyên nghiệp.
 • Vì động cơ đê hèn.
 • Đối với nhiều trẻ em.
 • Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.
 • Để đưa ra nước ngoài.
 • Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo.
 • Để sử dụng vào mục đích mại dâm.
 • Tái phạm nguy hiểm.
 • Gây hậu quả nghiêm trọng.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến năm năm.