Các căn cứ để xác lập quyền sở hữu trí tuệ

01/12/2015  

Ngày này người ta nói rất nhiều về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật cũng ngày càng chặt chẽ hơn trong vấn đề này. Trong đó, điều được nhiều người quan tâm nhất là những căn cứ để xác lập quyền sở hữu trí tuệ, việc hiểu rõ những yếu tố này sẽ giúp doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn trong việc thực hiện các quyền có liên quan.

Đâu là những căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ?

Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2005 có quy định rõ về các căn cứ phát sinh quyền sở hữu trí tuệ như sau:

  • Quyền tác giả:

Quyền tác giả hình thành kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một dạng nhất định không phân biệt chất lượng, ngôn ngữ, nội dung, hình thức, phương tiện, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Việc quy định như vậy nhằm đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích của người sáng tạo nên tác phẩm một cách tốt nhất.

  • Quyền liên quan:

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương tình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Quyền liên quan được hình thành dựa trên các tác phẩm phái sinh. Việc bảo hộ quyền phái sinh phải đảm bảo quyền tác giả của tác phẩm gốc cũng được bảo hộ.

  • Quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đặc biệt đối với những nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc và thủ tục đăng ký.

Các loại quyền sở hữu công nghiệp được xét đến bao gồm:

- Quyền sở hữu đối với tên thương mại: được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

- Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh: được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinhd doanh đó.

- Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

- Quyền đối với giống cây trồng: được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Mọi chi tiết vấn đề liên quan vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900 0069 để được các luật sư giỏi của chúng tôi tư vấn tốt nhất.