Tổ chức cung ứng dịch vụ tín dụng phải đảm bảo những điều kiện nào?

23/06/2016  

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Đây là một trong những ngành nghề khá đặc biệt, đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện rất khắt khe. Nhưng không phải ai cũng có đủ kiến thức khi có nhu cầu thành lập và phát triển các doanh nghiệp. Vậy đâu là những điều kiện cần thiết cho tổ chức cung ứng dịch vụ tín dụng?

Điều kiện cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng             

Doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng. Các điều kiện cần thiết để được cấp giấy chứng nhận bao gồm:

- Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin:

 + Có tối thiểu 2 đường truyền để bảo đảm duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số.

 + Có trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến phù hợp với mặt bằng công nghệ hiện tại của hệ thống tổ chức cấp tín dụng, có khả năng tích hợp và kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng.

 + Có hệ thống máy chủ đủ lớn, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng, làm dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5 triệu khách hàng vay.

 + Có phương án bảo mật, an toàn thông tin.

 + Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 4 giờ làm việc.

- Vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng.

- Có đội ngũ quản lý là những người có trình độ chuyên môn về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.

- Có phương án kinh doanh khả thi và không được kinh doanh ngành nghề nào khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụng quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP.

- Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng.

- Có văn bản thoả thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa Công ty thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết.

Những điều kiện cần thiết để tham gia cung ứng dịch vụ tín dụng được quy định cụ thể trong các văn bản pháp lý sau:

- Khoản 9 Điều 4 Luật ngân hàng nhà nước Việt nam 2010.

- Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP.

- Điều 4 Thông tư số 16/2010/TT-NHNN.

- Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2014/TT-NHNN.