Tư vấn pháp luật thường xuyên

30/05/2016  

Công ty luật The Light cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên đa dạng, phong phú và hiệu quả nhất. Với đội ngũ luật sư giỏi có chuyên môn cao, Luật The Light không chỉ giúp Doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro có thể gặp phải và phòng chống những tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội pháp mới.

Nội dung tư vấn thường xuyên của chúng tôi gồm:
  • Cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật, sự kiện pháp lý: cung cấp bản tin pháp luật; các thông tin, tài liệu pháp luật, sự kiện pháp lý.
  • Tư vấn Luật Tài chính - Kế toán, thuế: Rà soát, kiện toàn hồ sơ tài liệu kế toán; tư vấn đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán thuế; tư vấn trình tự, thủ tục thanh kiểm tra tài chính, kế toán, thuế; tư vấn quản lý tài chính, tái cấu trúc vốn, huy động vốn và phương thức tiếp cận các nguồn vốn trung, dài và ngắn hạn.
  • Tư vấn pháp luật về hợp đồng: Rà soát, thẩm định, soạn thảo, tham gia đàm phán các hợp đồng giao dịch trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dân sự ...v..v...; tư vấn đường lối giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Tư vấn cơ chế quản lý: Rà soát, thẩm định, chỉnh lý hoặc dự thảo các mẫu Điều lệ, quy chế, quy định, nội quy, thoả ước lao động và văn bản điều hành doanh nghiệp; tham gia, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong cơ chế quản lý và bộ máy của Doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp luật về quan hệ lao động và chế độ chính sách: Trong các lĩnh vực tuyển dụng, hợp đồng lao động, quan hệ lao động, đào tạo, tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, bảo hiểm; kỷ luật lao động & trách nhiệm vật chất; khen thưởng, an toàn & vệ sinh lao động; tư vấn giải quyết tranh chấp lao động.
  • Tư vấn về quan hệ tài sản: Tư vấn mua sắm, cơ chế quản lý và sử dụng tài sản; tư vấn bảo dưỡng. sửa chữa lớn, nhỏ; cấp phát, phân phối và bán thanh lý tài sản;
  • Tư vấn đầu tư dự án: tư vấn trình tự, thủ tục; rà soát các dự án đã hình thành; thẩm định các dự án mới thiết lập; tư vấn chuyển đổi, chuyển nhượng dự án; đăng ký, cấp phép và triển khai dự án.
  • Tư vấn quản lý kỹ thuật, an toàn, công nghệ: tư vấn, rà soát, thẩm định, xây dựng quy định, quy trình quản lý về kỹ thuật, an toàn, công nghệ; tư vấn các biện pháp đảm bảo an toàn, giám sát kỹ thuật, nghiệm thu kỹ thuật; xử lý sự cố phát sinh;
  • Tư vấn về quản lý vận chuyển, giao nhận, tiêu thụ sản phẩm: tư vấn, rà soát, thẩm định, xây dựng quy chế, quy định, quy trình và tư vấn xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển, giao nhận, tiêu thụ sản phẩm.
  • Tư vấn về công tác văn phòng, hành chính, quản trị, sở hữu trí tuệ: tư vấn, rà soát, thẩm định, xây dựng các quy định về lưu trữ văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày, quản lý hành chính; tư vấn về thương hiệu, bảo hộ thương hiệu.

Dựa vào hoạt động kinh doanh cụ thể của đơn vị cũng như nhu cầu của từng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có mức phí dịch vụ ưu đãi đối với Quý khách hàng.

Vì sự thành công của Doanh nghiệp, Công ty The Light sẵn sàng hợp tác toàn diện với Quý khách hàng trên con đường phát triển”