Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

25/11/2015  

Đất đai tuy không lớn lên nhưng lại thay đổi muôn hình vạn trạng. Trước đây có thể nó là một khu rừng, nhưng sau này con người xuất hiện ngày một đông nó lại trở thành ruộng lúa, nhưng một thời gian sau nó lại trở thành vườn trồng cây, thậm chí là nhiều ngôi nhà đã mọc lên ngay tại mảnh đất ấy. Mỗi lần chuyển đổi có cần phải đăng ký, xin phép các cơ quan chức năng hay không?

Vậy phải xin ai?

Luật sư thủ đô Hà Nội xin được tư vấn vấn đề này như sau:

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại điểm a, khoản 1 và khoản 2, điều 57 Luật đất đai 2013 quy định:

“Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Để chuyển mục đích sử dụng đất bắt buộc bạn được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hình

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì chỉ Ủy ban nhân dân cấp huyện mới có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chúng ta phải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất mà chúng ta muốn chuyển đổi mục đích sử dụng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất.

Trên là ý kiến của chúng tôi về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về đất đai, tranh chấp đất đai, luật đất đai,… thì hãy liên hệ với văn phòng  luật sư của chúng tôi. Chúng tôi với đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn nhiệt tình và cụ thể nhất.