Trình tự thủ tục và cam kết mở cửa của VN

30/05/2016  

Một số hạn chế chặt trong cam kết mở cửa thị trường

1.  Không mở cửa thị trường phân phối đối với 7 mặt hàng:

(1) Thuốc lá, xì gà, (2) Sách, báo, tạp chí, băng video, (3) Kim loại, đá qúy, (4) SP dược, chất gây nghiện, (5) Thuốc nổ, (6) Gạo, (7) Đường mía;

2. Điều kiện bắt buộc mở cửa Sản phẩm nhạy cảm như:

  •  Sắt thép;
  • Phân bón,
  • Xi măng …

Việt Nam chỉ mở cửa thị trường sau 3 năm;

3. Hạn chế chặt khả năng mở điểm bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (mở từ điểm bán lẻ thứ hai trở đi phải được Việt Nam cho phép theo từng trường hợp cụ thể).

Đối với dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý

a. Thành lập doanh nghiệp lĩnh vực phân phối:

  • Tại thời điểm gia nhập WTO: nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh với phần vốn góp không qúa 49% vốn pháp định của liên doanh.
  • Từ 1/1/2008: Được liên doanh không qúa 51%.
  • Từ 1/1/2009: Không hạn chế về tỷ lệ góp vốn.

b. Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý:

Từ thời điểm gia nhập WTO: Doanh nghiệp FDI kinh doanh dịch vụ phân phối được phép bán buôn, bán lẻ và làm đại lý tất cả các mặt hàng nhập khẩu hợp pháp hoặc sản xuất ở trong nước, trừ 11 mặt hàng sau:

(1) xi măng, (2) lốp (trừ lốp máy bay), (3) máy kéo, (4) động cơ xe máy, (5) ô tô, (6) xe máy, (7) thép, (8) thiết bị nghe nhìn, (9) rượu, (10) đồ uống có cồn, (11) phân bón;

Từ 1/1/2009: được phép phân phối thêm 4 mặt hàng sau:

(1) máy kéo, (2) động cơ xe máy, (3) ô tô, (4) xe máy;

Sau 3 năm kể từ khi gia nhập WTO: Doanh nghiệp FDI nói trên được phép phân phối tất cả các mặt hàng, Việc lập điểm bán lẻ ngoài cơ sở ban đầu phải được xem xét từng trường hợp tùy thuộc nhu cầu và tình hình phát triển của thị trường

Dịch vụ nhượng quyền thương mại

  • Tại thời điểm gia nhập WTO - nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh với phần vốn góp không qúa 49%.
  • Từ 1/1/2008- Được liên doanh không qúa 51%
  • Từ 1/1/2009- Không hạn chế về tỷ lệ góp vốn
  • Sau 3 năm kể từ khi gia nhập WTO - Được thành lập chi nhánh để kinh doanh dịch vụ nhượng quyền thương mại.