Tranh chấp đất đai không có giấy tờ

24/06/2016  

Đất đai là một loại tài sản hữu hình thường có lịch sử lâu đời và gắn với con người qua nhiều thế hệ. Nhưng cũng chính vì điều đó mà nhiều người thường chủ quan trong việc làm các giấy tờ xác lập quyền sở hữu của mình đối với mảnh đất bằng cách đăng ký tại cơ quan nhà đất hoặc có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nhưng bị thất lạc. Điều này đã dẫn đến nhiều tình huống tranh chấp đất đai.

Tranh chấp đất đai không có giấy tờ là một trong những tình huống của tranh chấp đất đai, tuy nhiên việc giải quyết vấn đề này thông thường gặp rất nhiều khó khăn do không có căn cứ chứng minh về nguồn gốc đất và chứng minh quyền sở hữu đất.

Có những trường hợp tranh chấp đất đai không có giấy tờ nào?

Tranh chấp đất đai không có giấy tờ chủ yếu xảy ra ở 8 trường hợp sau:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất không có giấy tờ nhà đất.
 • Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai - nhà ở.
 • Tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung
 • Tranh chấp đòi đất đai, nhà ở.
 • Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai - nhà ở.
 • Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai - nhà ở.
 • Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất.
 • Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất….

Tranh chấp đất đai không có giấy tờ được giải quyết như thế nào?

Tranh chấp đất đai không có giấy tờ là một tình huống khá phức tạp do đó Nhà nước luôn khuyến khích các bên tự hòa giải hoặc hòa giải thông qua cơ quan chức năng.

Trong trường hợp hòa giải không thành thì theo quy định tại điều 160 - Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban hành, việc tranh chấp đất đai không có giấy tờ được giải quyết như sau:

 • Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết đối với tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.
 • Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì các bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai đến chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì các bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Bộ TN&MT.
 • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Bộ trưởng Bộ TN&MT là quyết định giải quyết cuối cùng.